صفحه ی اصلی
وبینار مقاله نویسی ISI


وبینار تخصصی مقاله نویسی ISI توسط انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و معاونت علمی ، برگزار گردید .
مدرس : دکتر حبیب اله طیبی

دانلود فیلم

 

آخرین مقاله های آموزشی

با ما باشید.

در باره ما

در باره ما

آخرین نظرات

آخرین نظرات

آدرس

آدرس